หน้าหลัก » บทเรียน » รู้เก็บ - รู้แก้ไข » อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บวัคซีน

อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บวัคซีน
อ่าน 6504 ครั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งวัคซีนและการดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้กำกับอุณหภูมิ

อุปกรณ์ที่ใช้เก็บวัคซีน ได้แก่ ตู้เย็น หีบเย็น กระติกวัคซีน ไอซ์แพค

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกำกับติดตามอุณหภูมิซึ่งมีหลายชนิด เช่น VVM, Freeze watch, Data logger และ Thermometer

whattokeep

»