หน้าหลัก » การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการจะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
  • สิทธิในการลบข้อมูล

โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการขอใช้สิทธิ ด้านใน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อ contact@nvi.go.th