สมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
  1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ตามที่ระบบกำหนดไว้ให้ครบถ้วน
  2. คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิก
  3. ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมลที่ท่าน ได้ทำการสมัครไว้
  4. ตรวจสอบอีเมลของท่าน
  5. คลิกที่ปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดการใช้งาน
  6. กลับมายังเว็บไซต์ และคลิกเข้าสู่ระบบ
การตั้งค่า Password ต้องมีตัวอักษรพิมพ์ เล็ก-ใหญ่ และตัวเลข อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน