หีบเย็น
อ่าน 6819 ครั้ง

หีบเย็น (Vaccine cold box)หรือกระติกวัคซีนใบใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บวัคซีนในระหว่างการขนส่ง หรือเมื่อมีไฟฟ้าดับนาน/ตู้เย็นเสีย หรือในระหว่างการละลายน้ำแข็งในช่องแช่แข็ง ซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้ในการขนส่งวัคซีนในแต่ละเดือน โดยมีIcepackวางไว้โดยรอบทุกด้านและควรเก็บความเย็นได้ อย่างน้อย24 ชั่วโมง

3403poijuyh           การจัดเก็บวัคซีนในหีบเย็น

»