หน้าหลัก » บทเรียน » คำถามที่พบบ่อย บทที่ 3 รู้เก็บ – รู้แก้ไข

คำถามที่พบบ่อย (รู้เก็บ-รู้แก้ไข)

1. วัคซีนอะไรที่ sensitive ต่อความร้อนมากที่สุด ?
– BCG

2. วัคซีนอะไรที่ sensitive ต่อความเย็นมากที่สุด ?
– HBV

3. วัคซีนอะไรที่ห้ามถูกแสง ?
– MMR, BCG, MR และ JE เชื้อเป็น

4. วัคซีนที่ต้องเก็บในชิ่งแช่แข็งคือวัคซีนชนิดใด ?
– OPV

5. หากไม่มีพื้นที่ในตู้เย็นเก็บตัวทำละลาย ควรปฏิบัติอย่างไร ?
– ตัวทำละลายมักจะมาพร้อมกับวัคซีนแต่ละชนิด ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาคู่กัน ไม่ควรสลับของต่าง

6. บริษัท หากไม่มีพื้นที่เก็บในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้ แต่หากจะนำไปใช้ต้องนำไปแช่ตู้เย็นให้ได้อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียสก่อนที่จะนำมาผสม หากตัวทำละลายแตกมีไม่เพียงพอ สามารถนำน้ำที่ใช้ผสมยาฉีดใช้ผสมได้หรือไม่ ?
– ควรอ่านฉลากยา สอบถามเภสัชกรหรือสอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ได้

7. VVM คืออะไร ?
– สัญลักษณ์ VVM เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่อยู่ในวงกลม ใช้แสดงความเสื่อมของวัคซีนที่สัมผัสความร้อน ถ้าสีในสี่เหลี่ยมจางหรืออ่อนกว่าพื้นที่วงกลม สามารถนำมาใช้ได้ แต่หากสีเสมอหรือเข้มกว่าพื้นที่วงกลม ไม่ควรนำมาใช้

8. ถ้าพบผลการบันทึกอุณหภูมิแสดงค่าอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และวัคซีนแข็งตัว ควรทำอย่างไร ?
– ให้นำมาทำ shake test