หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ชนิด - รู้ติดตาม » การให้วัคซีนตามแผนงาน EPI ของกระทรวงสาธารณสุข

การให้วัคซีนตามแผนงาน EPI ของกระทรวงสาธารณสุข
อ่าน 10855 ครั้ง

VaccineEPI2560

หมายเหตุ

  1. วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามกำหนดได้ ก็เริ่มให้ทันที่ที่พบครั้งแรก
  2. วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้ว และไม่มารับครั้งต่อไปตามกำหนดนัด ให้วัคซีนครั้งต่อไปนั้นได้ทันที่เมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่

* ที่มา : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควมคุมโรค
(ณ วันที่ 9 มกราคม 2560)

»