หน้าหลัก » บทเรียน » รู้เก็บ - รู้แก้ไข » การเดินทางของวัคซีนกับการรักษาอุณหภูมิในแต่ละระดับ

การเดินทางของวัคซีนกับการรักษาอุณหภูมิในแต่ละระดับ
อ่าน 10836 ครั้ง

ภาพแสดงการเก็บรักษาวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น

coldChainSystem

จะเห็นว่ากว่าวัคซีนจะถึงผู้รับบริการนั้นมีการขนส่งกันในหลายระดับ หากคนทำงานวัคซีนไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญในจุดนี้ ก็จะทำให้วัคซีนที่นำมาให้บริการอาจเสื่อมสภาพจากความไม่รู้ได้  เราจึงควรรู้ว่าจะเก็บวัคซีนอย่างไรให้ปลอดภัยและสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้รับบริการปลอดโรคได้

»