หน้าหลัก » บทเรียน » รู้เก็บ - รู้แก้ไข » การทดสอบคุณภาพของวัคซีนที่สงสัยว่าผ่านการแช่แข็ง

การทดสอบคุณภาพของวัคซีนที่สงสัยว่าผ่านการแช่แข็ง
อ่าน 6218 ครั้ง

วัคซีนชนิดน้ำที่มี Alum ซึ่งเป็น Adjuvant (สารเพิ่มการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน)ผสมอยู่ ได้แก่ วัคซีน HB, DTP, DTP-HB,DTP-Hb-HibและdTจะเสื่อมสภาพหรือสูญเสียความแรงได้ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ทำให้แข็งตัว ดังนั้นถ้าสงสัยว่าวัคซีนอาจถูกแช่แข็ง ให้ทำการทดสอบโดยการสังเกตลักษณะทางกายภาพของวัคซีนดังต่อไปนี้

  • แช่แข็งวัคซีน 1 ขวด เพื่อเป็น Control (Lot.no. เดียวกัน, ผู้ผลิตเดียวกัน)
  • เมื่อวัคซีนแช่แข็งเต็มที่แล้ว นำออกมาวางนอกตู้เย็นให้ละลาย
  • เมื่อละลายแล้ว เขย่าดูการตกตะกอนเปรียบเทียบกับวัคซีนขวดที่สงสัยว่าถูกแช่แข็ง

shaketest

แนวทางการพิจารณาคุณภาพวัคซีนที่สงสัยผ่านการแช่แข็ง

   3602tgbnhy

shaketestyt

 

»