หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ชนิด - รู้ติดตาม » กลุ่มวัคซีนที่ควรรู้

กลุ่มวัคซีนที่ควรรู้
อ่าน 12295 ครั้ง

การให้วัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีเป้าหมายหลักในการจัดการกับโรคติดต่อ ทั้งเรื่องของการป้องกัน การควบคุมโรค การกำจัด และการกวาดล้าง ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยมากมายหลายชนิด แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

วัคซีนพื้นฐานตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) 8 ชนิดที่ป้องกันได้ 10 โรค ได้แก่
วัคซีนบีซีจี วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนโปลิโอชนิดกินและฉีด วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก วัคซีนรวมคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบี วัคซีนตอตีบ-บาดทะยัก วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์และเชื้อตาย

วัคซีนทางเลือก และวัคซีนรวม ได้แก่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรต้า วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนฮิบ วัคซีนนิวโมคอคคัส วัคซีนเอชพีวี วัคซีนรวมป้องกันโรค 4-6 โรคชนิดเข็มเดียว

นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิดพิเศษที่มีข้อบ่งใช้ในกลุ่มเสี่ยง เช่น
วัคซีนพิษสุนัขบ้า

สำหรับคนทำงานวัคซีนแล้ว จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัคซีนกลุ่มวัคซีนพื้นฐานเป็นอย่างดีก่อน ในบทเรียนนี้จะมีรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับวัคซีนแต่ละชนิดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และสามารถพบได้ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งกล่าวถึงตารางแผนงานการให้วัคซีนพื้นฐาน และการจัดการเมื่อพบว่าผู้รับบริการมารับวัคซีนล่าช้า

MustKnow3Kinds

»