หน้าหลัก » บทเรียน » รู้วิธีการ(ให้) - รู้ดูแล » 5.5 การกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

5.5 การกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
อ่าน 11617 ครั้ง

ปกติแล้วภายหลังจากฉีดวัคซีน ผู้ให้บริการไม่ควรดึงเข็มจาก syringe เมื่อให้วัคซีนเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการควรนำ syringe ที่มีเข็มติดอยู่ ทิ้งลงในถังพลาสติกหนา ที่เข็มไม่สามารถแทงทะลุได้ หรือเราเรียกว่า puncture proof containers ซึ่งสามารถนำกล่องพลาสติกหนาที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้

นอกเหนือจาก syringe และเข็มแล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน เช่น ขวดวัคซีนที่ใช้หมดแล้ว หรือ vaccine หมดอายุ ก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียสแบบไม่ปนเปื้อนอย่างน้อย 7 วัน เก็บเหมือนวัคซีนที่ยังไม่เปิดใช้ เมื่อครบแล้วนับไปกำจัดแบบขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อ

discard

 

 

»