หน้าหลัก » บทเรียน » รู้วิธีการ(ให้) - รู้ดูแล » ใครมีสิทธิที่จะนำวัคซีนเข้าสู่ร่างกายตามขอบเขตวิชาชีพ

ใครมีสิทธิที่จะนำวัคซีนเข้าสู่ร่างกายตามขอบเขตวิชาชีพ
อ่าน 5254 ครั้ง

แพทย์ และพยาบาลวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุ การให้วัคซีนตามแผนงาน EPI พยาบาลสามารถทำได้โดยกฎหมายวิชาชีพคุ้มครอง สำหรับวัคซีนทางเลือกต้องอยู่ภายใต้การรักษาของแพทย์ ในกรณีที่หน่วยงานมอบหมายให้วิชาชีพอื่นทำหน้าที่ให้วัคซีน ต้องมีการนิเทศงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและมีการร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการในอนาคต

       

»