หน้าหลัก » แบบทดสอบ บทที่ 4 รู้วิธีการ(ให้) – รู้ดูแล

แบบทดสอบ รู้วิธีการให้ - รู้ดูแล

แบบทดสอบ รู้วิธีการ(ให้) & รู้ดูแล ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 เลือกวิธีการให้วัคซีนที่ถูกต้อง คำถามประเภทปรนัย 15 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน)
  • ส่วนที่ 2  จากประโยคที่กล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ คำถามประเภทปรนัย(ถูกผิด) 25 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 25 คะแนน)
  • ส่วนที่ 3 สถานการณ์การให้วัคซีน 6 สถานการณ์ คำถามประเภทหลายตัวเลือก
    (ข้อละ 5 คะแนน รวม 30 คะแนน)

time30

 

5 อันดับคะแนนสูงสุดแบบทดสอบ รู้วิธีการให้ - รู้ดูแล
คะแนนเต็ม 70 คะแนน
อันดับ ID ทำเมื่อ ถูก(ข้อ) คะแนน
Table is loading
No data available