หน้าหลัก » แบบทดสอบ บทที่ 3 รู้เก็บ – รู้แก้ไข

แบบทดสอบ รู้เก็บ - รู้แก้ไข

แบบทดสอบ รู้เก็บ & รู้แก้ไข ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 จับคู่วัคซีนให้ถูกต้อง คำถามประเภทจับคู่ จำนวน 10 ข้อ
    (รวม 10 คะแนน)
  • ส่วนที่ 2 การจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็น คำถามประเภทจับคู่ จำนวน 1 ข้อ
    (รวม 12 คะแนน)
  • ส่วนที่ 3 การเลือกอุปกรณ์จัดกระติกวัคซีน คำถามประเภทหลายตัวเลือก จำนวน 1 ข้อ
    (รวม 8 คะแนน)

time20

5 อันดับคะแนนสูงสุดแบบทดสอบ รู้เก็บ - รู้แก้ไข
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
อันดับ ID ทำเมื่อ ถูก(ข้อ) คะแนน
Table is loading
No data available