หน้าหลัก » แบบทดสอบ บทที่ 2 รู้ชนิด – รู้ติดตาม

แบบทดสอบ รู้ชนิด-รู้ติดตาม

แบบทดสอบ รู้ชนิด & รู้ติตตาม ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 คำถามประเภทปรนัย(ถูกผิด) จำนวน 30 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน)
  • ส่วนที่ 2 จับคู่การให้วัคซีนที่ถูกต้อง คำถามประเภทจับคู่ จำนวน 15 ข้อ
    (ข้อละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน)
  • ส่วนที่ 3 เลือกวัคซีนให้ถูกต้องตามสถานการณ์ คำถามประเภทจับคู่ จำนวน 3 ข้อ
    (รวม 15 คะแนน)

time20

5 อันดับคะแนนสูงสุดแบบทดสอบ รู้ชนิด-รู้ติดตาม
คะแนนเต็ม 60 คะแนน
อันดับ ID ทำเมื่อ ถูก(ข้อ) คะแนน
Table is loading
No data available