หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สวัสดีค่ะทุกท่าน ก่อนอื่นแอดมินขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับ  GURU VACCINE ก่อนนะคะ

GURU VACCINE เกิดมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เกร็ดความรู้ต่าง ๆ หลักสำคัญในการบริหารวัคซีน ทุกข้อคำถามจากหลายเวทีประชุมวิชาการ ทุกสายที่โทรเข้ามาเพื่อขอรับคำปรึกษายังกระทรวงสาธารณสุข GURU VACCINE ได้รวบรวมไว้เป็น Highlight เพื่อให้ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

EPI WORKER เป็นคำขนานนามที่เรามักคุ้นเคยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านวัคซีน แต่กว่าจะเป็นผู้ชำนาญในงานวัคซีนได้ต้องอาศัยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เรียนรู้ ทำความเข้าใจตั้งแต่วัคซีนมีกี่ชนิด แต่ละชนิดจะให้อย่างไร เมื่อไหร่ รวมถึงต้องมีเทคนิคต่าง ๆ สำหรับให้ข้อมูลแก่เด็ก ครอบครัวและชุมชนในการมารับวัคซีนตามนัดและเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันชุมชน

GURU VACCINE จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ EPI WORKER ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานงาน EPI