หน้าหลัก » บทเรียน » รู้วิธีการ(ให้) - รู้ดูแล » หลักการเตรียมสถานที่ให้บริการวัคซีน

หลักการเตรียมสถานที่ให้บริการวัคซีน
อ่าน 6249 ครั้ง

การเตรียมสถานที่ที่ให้บริการในหน่วยบริการและนอกพื้นที่เช่นในโรงเรียน หลักการที่สำคัญมีดังนี้

ในคลินิกหรือในหน่วยบริการ ควรแยกออกจากคลินิกเด็กป่วย

หากจำเป็นต้องใช้สถานที่เดียวกัน ควรจัดคลินิกเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วยคนละช่วงเวลา การให้บริการควรมีสถานที่ที่สามารถซักประวัติ และตรวจร่างกาย ประเมินภาวะสุขภาพในกรณีที่เกิดความไม่แน่ใจในภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ ควรมีห้องหรือมีมุมให้บริการวัคซีนเป็นสัดส่วน

ทางเข้าออกควรเป็นคนละทางเพื่อลดความกลัวของเด็กรายต่อๆไป และควรมีห้องหรือสถานที่ที่ให้ผู้รับบริการรอสังเกตอาการก่อนกลับบ้าน

การจัดบริการนอกหน่วยบริการ ควรให้ความสำคัญกับสถานที่ตั้งหน่วยให้บริการ หากมีห้องหรือมีความเป็นสัดส่วน มีการระบายอากาศได้ดี ไม่ควรให้มีแสงแดดส่องถึง มีที่ล้างมือได้สะดวก หรืออาจใช้ alcohol gel แทนการล้างมือด้วยน้ำสบู่ได้ ที่สำคัญควรเป็นที่ที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิของวัคซีนได้ การจัดสถานที่ควรจัดเตรียมเก้าอี้ให้ผู้รับบริการนั่งขณะได้รับวัคซีน ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับบริการอาจมีความกลัวจนเป็นลมหมดสติ และล้มลงทำให้เกิดอันตรายได้

prepareda

»