หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » หลักการสื่อสารกับชุมชนกรณีเกิด AEFI

หลักการสื่อสารกับชุมชนกรณีเกิด AEFI
อ่าน 5831 ครั้ง

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องเผชิญหน้ากับการร้องเรียนหรือความไม่เข้าใจของผู้รับบริการก็คือการสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน อย่าปฏิเสธในการพบกับผู้ที่ประสบปัญหา แต่ต้องอธิบายถึงหลักการและการใช้เวลาในการตรวจสอบสาเหตุต่างๆดังที่กล่าวมาเบื้องต้นเสียก่อน จึงจะปักใจเชื่อว่าอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเกิดจากการได้รับวัคซีน และอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ให้บริการควรตระหนักก็คือ ท่านไม่มีอำนาจในการระงับการใช้วัคซีน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทางระบาดวิทยาเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก คู่มือการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

howtoGiveinfo

»