หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » หลักการรายงานเมื่อเกิด AEFI

หลักการรายงานเมื่อเกิด AEFI
อ่าน 6796 ครั้ง

หากพบผู้ป่วยต้องทำการรายงาน

กลุ่มอาการที่ต้องรายงานภายใน 24 ชั่วโมง คือ กลุ่มอาการทางระบบประสาท กลุ่มอาการแพ้ และกลุ่มอาการอื่นบางอาการ เช่น Disseminated BCG- itis Osteitis/ Osteomyelitis Sepsis Toxic shock syndrome Thrombocytopenia นอกจากนั้นหากพบผู้ป่วยเป็นกลุ่ม (cluster) หมายถึง พบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปที่มีอาการเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันด้านวัคซีน และ/หรือสถานที่ และเวลา รับวัคซีน หรือมีกรณีเสียชีวิตก็ต้องรีบรายงาน

กลุ่มอาการที่ต้องรายงานภายใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ กลุ่มอาการเฉพาะที่ เช่น

  • ฝีมีเชื้อ (Bacterial Abscess)
  • ฝีไร้เชื้อ (Sterile Abscess) ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ (Lymphadenitis include supparative lymphadenitis)
  • อาการเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง (Severe local reaction)  กลุ่มอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง
  • อาการชักจากไข้ (Febrile convulsion) อาการชักที่ไม่มีไข้ร่วม (Afebrile convulsion) และ Residual seizure disorder

 

reportsAEFI

»