หน้าหลัก » ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ GURU VACCINE

ในนามของแอดมิน ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวบไซต์ GURU VACCINE ปัจจุบันแอดมินรับราชการเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หลายท่านอาจได้พบเจอกับแอดมินมาหลายเวทีในงานวัคซีนแล้วนะคะ เรียกกันง่าย ๆ ว่า “อาจารย์บี” หรือในนามทางการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล” ค่ะ

กว่าจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แอดมินมีประสบการณ์ในงานวัคซีนมานานกว่า 20 ปี

จนกระทั่งปี 2552
ทีมแอดมินได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและนำมาเผยแพร่สู่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน

Aj Pregamol