หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา – สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

88/21 ถนน ติวานนนท์
ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000

person.ddc.moph.go.th

02 590 3043

02 965 9152

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30น.

ติดต่อเรา - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
pregamol@yahoo.com
02 986 9213 ต่อ 7309, 7316
02 516 5381
จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชากร