หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » ความหมายของอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

ความหมายของอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)
อ่าน 21175 ครั้ง

ตามนิยามการรายงานหรือการเฝ้าระวัง อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ Adverse events following immunization (AFFI) หมายถึงความผิดปกติทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและไม่จำเป็นที่จะต้องมีสาเหตุจากวัคซีน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็นเป็นความรู้สึกไม่สบาย หรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบความผิดปกติหรือมีอาการแสดงของโรค (WHO,2014) วัคซีนทุกชนิดทำให้เกิด AEFI ได้ไม่ว่าวัคซีนนั้นจะผ่านการผลิต การเก็บรักษาอุณหภูมิมาเป็นอย่างดี

»