ขั้นตอนการให้บริการ
อ่าน 8076 ครั้ง

การซักประวัติและการประเมินคัดกรองผู้รับบริการรวมถึงการสังเกตอาการก่อนให้วัคซีนเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จากบทรู้ชนิด-รู้ติดตาม ท่านจะเห็นว่าวัคซีนแต่ละชนิดมีข้อห้ามในการให้บริการผู้รับบริการแต่ละรายอาจไม่ได้มีความพร้อมที่จะรับวัคซีนได้ทุกราย โดยเฉพาะการมารับวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์มีข้อจำกัดหลายอย่าง  การให้วัคซีนในแต่ละครั้งของการมารับบริการไม่เพียงแต่พิจารณาที่ช่วงอายุ แต่ยังต้องคำนึงถึงความพร้อมด้านอื่นๆด้วย มิเช่นนั้นอาจเกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการได้และอาจมีผลต่อการสร้างระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้

ข้อพึงระวัง ปกติในการรับวัคซีนของเด็กต่ำกว่า 4 ปี มักจะมารับที่โรงพยาบาล ซึ่งในการปฏิบัติตามมาตรฐานเชื่อว่าผู้ให้บริการจะมีการซักประวัติหรือตรวจร่างกายเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการฉีดวัคซีนในโรงเรียนหรือในชุมชน ที่ผู้ให้บริการอาจจะละเลยการซักประวัติและการประเมินคัดกรอง ดำเนินการแต่เพียงการขอความยินยอมเท่านั้น

StephowtoGetService

»