หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » การแบ่งกลุ่มอาการAEFI

การแบ่งกลุ่มอาการAEFI
อ่าน 8243 ครั้ง

การแบ่งกลุ่มอาการ AEFI

พบได้ 4 ลักษณะได้แก่ กลุ่มอาการเฉพาะที่ (local adverse events) กลุ่มอาการทางระบบประสาท (Nervous system adverse events) กลุ่มอาการอื่นๆ (other adverse reaction) และ กลุ่มอาการแพ้ (Acute hypersensitivity reaction)

symptomsAEFIgroups

»