หน้าหลัก » บทเรียน » รู้วิธีการ(ให้) - รู้ดูแล » การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
อ่าน 12961 ครั้ง

การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบริการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของสถานบริการแต่ละแห่ง

ที่สำคัญควรมีเก้าอี้หรือเตียงในการให้บริการ

มีเข็มเบอร์ 21 เพื่อใช้ในการดูดวัคซีน เข็มเบอร์ 25 ความยาวหนึ่งนิ้วเพื่อใช้ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ เข็มเบอร์ 26 หรือ 27 ความยาวครึ่งนิ้ว เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีนเข้าชั้นใต้ผิวหนังและชั้นในหนัง conditioning ice-pack และฉนวนกั้นสำหรับวางวัคซีน นอกจากนี้ควรมีสำลีแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด และสำลีแห้งสำหรับกดบริเวณที่ฉีด อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีนควรเป็นของที่ไร้เชื้อ (sterile) มี alcohol gel ใช้ทำความสะอาดมือก่อนและหลังให้บริการในแต่ละราย ภาชนะสำหรับทิ้งขวดวัคซีนเพียงพอที่จะแยกชนิดได้ และทิ้งอุปกรณ์การให้วัคซีน

การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย

 • โต๊ะ เก้าอี้ เตียง(ถ้ามี)
 • ผ้าสะอาดปูบนโต๊ะเพื่อวางวัคซีน
 • กล่องเข็มและ syringe
 • กระปุกสำลีแอลกอฮอล์ กระปุกสำลีแห้ง
 • กระปุกใส่ forceps ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละสถานบริการ
 • พลาสเตอร์
 • กระติกวัคซีน สำหรับสำรองวัคซีน
 • ซองน้ำแข็งที่เริ่มละลาย(Conditioning icepack)
 • กล่องสำหรับเก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้ว
 • กล่องหรือถังพลาสติกหนาใช้ทิ้งเข็มที่ใช้แล้ว
 • ถังขยะทั่วไป
 • Alcohol gel

stuffsandtoolss

»