หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » การดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะ Anaphylaxis

การดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดภาวะ Anaphylaxis
อ่าน 12274 ครั้ง

การดูแลเบื้องต้น คือการให้ adrenaline และการช่วยฟื้นคืนชีพในกรณีรุนแรง

การให้adrenaline 1:1000

  • กรณีที่ทราบน้ำหนัก ให้ขนาด 0.01 mg/kg/dose (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 0.5 cc)
  • กรณีที่ไม่ทราบน้ำหนัก ให้ประมาณขนาดยาตามอายุ ดังตาราง
  • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อคนละข้างกับที่ฉีดวัคซีน (ในกรณีที่ทราบว่าฉีดวัคซีนข้างไหน โดยอาจซักถามหรือดูร่องรอยการฉีดวัคซีน) ในกรณีที่อาการแพ้ไม่รุนแรงอาจให้ adrenaline ทางชั้นใต้ผิวหนังได้
  • สามารฉีด adrenaline รอบๆบริเวณที่ฉีดวัคซีนเพิ่มได้ โดยให้ในขนาดครึ่งหนึ่งของที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อและแบ่งฉีดรอบๆ เพื่อสกัดการดูดซึมของ allergen
  • กรณีที่เด็กรู้สึกตัว ให้นอนศีรษะต่ำ keep warm และให้ออกซิเจน
  • ถ้าให้ adrenaline แล้วยังไม่ดีขึ้นภายใน 10-20 นาที ให้ฉีดซ้ำขนาดเดิมได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 5 นาที
  • รีบส่งต่อให้เร็วที่สุด หากสถานบริการไม่มีศักยภาพในการดูแล

tableprepare

หากให้แล้วอาการไม่ดีขึ้นสามารถให้ซ้ำได้ไม่เกิด 3 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 5 นาที และรีบส่งต่อ หากหน่วยบริการของท่านไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วย

firstAidAnaphylaxis

»