หน้าหลัก » บทเรียน » รู้ภัย-รู้พร้อม » กลุ่มอาการเฉพาะที่

กลุ่มอาการเฉพาะที่
อ่าน 38955 ครั้ง

กลุ่มอาการเฉพาะที่ มีทั้งอาการเฉพาะที่ที่ไม่รุนแรง เช่น อาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด ฝีไร้เชื้อบริเวณที่ฉีด (sterile abscess) และ ฝีมีเชื้อบริเวณที่ฉีด และอาการเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง

  1. อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดถือเป็นอาการเฉพาะที่ที่ไม่รุนแรง พบได้บ่อยเมื่อได้รับวัคซีน DPT, DPT-HB อาการจะเกิดขึ้นประมาณ 2-3 วัน
  2. ฝีไร้เชื้อบริเวณที่ฉีด (sterile abscess) เป็นภาวะที่มีรอยนูนหรือก้อนในตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนหรือเซรุ่มโดยไม่มีไข้หรืออาการบวมแดง ส่วนใหญ่เกิดจากการฉีดวัคซีนผิดตำแหน่งและวัคซีนไม่เข้าไปถึงชั้นผิวหนังที่ถูกต้องมักจะเกิดขึ้นภายใน 5 วันหลังได้รับวัคซีน ให้การรักษาตามอาการใช้น้ำอุ่นประคบบริเวณที่เป็นไต
  3. ฝีมีเชื้อบริเวณที่ฉีด คือการมีรอยนูนหรือก้อนในตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนหรือเซรุ่ม และมีอาการบวมแดงรอบๆ มีอาการปวด มักมีไข้และต่อมน้ำเหลืองโต ถ้าเจาะรอยนูนหรือก้อนจะพบหนอง ถ้าเพาะเชื้อจะพบเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดจากกระบวนการฉีดวัคซีนที่ไม่ปลอดเชื้อหรือมีการปนเปื้อน
  4. อาการเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง (severe local reaction) หมายถึงอาการบวมแดงรอบตำแหน่งที่ฉีดร่วมกับบวมแดงลามไปถึงข้อที่ใกล้ที่สุด หรือบวมแดงนานเกิน 3 วัน อาการนี้เรียกว่า Arthus reaction สามารถหายเองได้ภายใน 1 สัปดาห์ มักเกิดอาการภายใน 5 วันหลังได้รับวัคซีน

 

particularEffect

»